Werkwijze

Grip houden: werken in sprints (Agile)

Organisaties hebben vaak een globaal idee wat ze willen hebben. Mijn taak is het om deze wensen te vertalen naar een zo concreet mogelijke specificatie lijst. Deze lijst specificaties is alleen niet een statisch iets. Gemiddeld veranderd 35% van de specificaties tijdens de ontwikkel periode. Daarom werkt het het meest efficient om te werken in sprints.
De product specificaties worden gevat in zogenaamde sprints. Vooraf leggen we vast wat er gebouwd gaat worden in een sprint. De uitkomst van de sprint is een werkend prototype die door de gebruikers getest kan worden. Wensen en ideeën, die naar aanleiding van dit testen ontstaan, worden allemaal opgespaard in de specificaties voor volgende sprint. Iedere dag krijg je van mij een kort overzicht waaraan ik die dag heb gewerkt. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid met Agile en Scrum software ontwikkeling.

scrum

Het voordeel van consequent in sprints werken is, dat je meer grip houdt op de voortgang van het project en de kosten inzichtelijker zijn. Mijn ervaring heeft me geleerd dat het uiteindelijk veel gunstiger uitpakt in het totaal aantal besteedde uren aan een project. Vooraf stemmen we namelijk eerst de sprint-specificaties af. Op basis daarvan kan ik een uren inschatting maken, zodat vooraf duidelijk is wat bepaalde keuzes gaan kosten.

Kortom mijn werkwijze komt erop neer dat: jij komt met een wens, ik vertaal deze naar sprint specificaties met daaraan een uren inschatting, jij geeft akkoord vooraf en dan ga ik pas bouwen. Dus geen verrassingen in de kosten naderhand!

Nadat een product is getest door een aantal key-users (acceptatie testing), kan het product in gebruik worden genomen door alle gebruikers.
Dan is het handig om een halve dag te organiseren voor gebruikers om ze door mij op weg te laten helpen in de nieuwe functies in de tool.

Kortom er wordt gewerkt in (korte) verbeter cycli (de sprints). Oplevering van een nieuwe product-verbetering is altijd op basis van best-effort. Dat wil zeggen: Er wordt een product-verbetering (nieuwe versie) opgeleverd; deze wordt vervolgens getest/geëvalueerd door de eind gebruikers; eventuele ‘findings’ worden weer verbeterd in een volgende nieuwe versie en weer opnieuw ter evaluatie aangeboden; en zo verder. Zo beweegt het eind-product op een agile wijze naar een goed – op jullie processen – passend product.

Onderhoud aan bestaande systemen

De ervaring leert dat er regelmatig aanpassingen wenselijk zijn aan systemen. Met name aan zogenaamde legacy systemen. Dat zijn bestaande systemen, die al in gebruik zijn bij een organisatie. Regelmatig wordt mij gevraagd om het onderhoud van zo’n systeem over te nemen. Maar ook door mijzelf gebouwde systemen vergen onderhoud. Bijvoorbeeld omdat Microsoft een bepaalde versie niet meer ondersteund. Of doordat de interface van jullie boekhoudpakket is gewijzigd, of omdat jullie wensen zijn veranderd, etc.

Ook bij aanpassingen aan het systeem werk ik in sprints. Het nieuwe systeem wordt naast het oude systeem opgebouwd in een zogenaamde test-versie. Wanneer deze naar wens functioneert (na acceptatie testen van de gebruiker), kan deze de huidige live-versie vervangen.

Support

Onder support versta ik gebruikers-vragen of acutere problemen, zoals het door een gebruiker per ongeluk wissen van een bestand of record en dergelijke.
Voor ad-hoc support bied ik hulp-op-afstand. Op de supportpagina staat hoe je support op afstand door mij of iemand anders kunt opstarten.
Support wordt per kwartier achteraf afgerekend, buiten de sprints om.

Wanneer de tool verwordt tot een bedrijfskritische tool, is het verstandig om een Service Level Agreement (SLA) af te spreken. Dat wil zeggen dat we dan een afspraak maken over responstijden na een melding. Je betaald daarvoor een vast bedrag per maand. Hiervoor wordt support capaciteit vrijgemaakt en wordt er een 2e man ingewerkt om ook tijdens vakanties, e.d. continuïteit in de support-capaciteit te kunnen blijven leveren. Ik beschik over een uitgebreid netwerk van collega’s die hiervoor bijgeschakeld kunnen worden.

Vragen?

Graag kom ik een keer vrijblijvend langs, maximaal 1 uur, om je vragen te beantwoorden en mijn werkwijze verder toe te lichten. Bovendien krijg je dan van mij de inlog gegevens voor de gratis software die ik beschikbaar stel op de pagina downloads.